Nedan är fyra stycken filmer som kort beskriver de viktigaste delarna i ett Joomla system. Den första videon är en kort introduktion, de tre efterföljande är instruktioner på hur man lägger in sektioner och kategorier, artiklar, samt menyobjekt. Videomaterialet är tänkt som hjälp för Sourcery Studios kunder som använder Joomla till sina hemsidor.

 

 

En kort introduktion till Joomla

En kort beskrivning av vad Joomla kan användas till och de fyra grundstenarna Menyer, sektioner, kategorier och artiklar.

 

Del 1. Sektioner och Kategorier i Joomla

Visar hur man snabbt skapar sektioner och kategorier i Joomla, för att kunna dela in sin information och kategorisera artiklar. Detta är första delen av tre för att visa hur man lägger in de viktigaste byggstenarna för en Joomla site

 

Del 2. Lägg till en artikel med bild i Joomla

Denna videon visar hur man skapar en artikel, samt hur man lägger till en bild och ändrar storlek på bilden.

 

Del 3. Skapa menyobjekt i Joomla

Denna videon visar hur man skapar menyobjekt. Tre olika sorters menyobjekt gås igenom (väldigt fort), menyobjekt som pekar på en enskild artikel, samt blogg och list vyer för kategorier och sektioner.

Last Updated (Monday, 15 March 2010 14:39)